PN-EN 746-8:2003 Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 8 Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do oziębiania

Zakres normy:
Podano specyficzne zagrożenia i wymagania bezpieczeństwa, które powinny być wzięte pod uwagę przez wytwórcę urządzeń oziębiających zarówno przy zastosowaniu urządzenia jako niezależnego jak i zintegrowanego zespołu
ISBN: 83-243-0720-6
Data zatwierdzenia: 2003-04-01
Data publikacji: 2003-07-08
Liczba stron: 37
grupa cenowa:R
Sektor:SHT
Komitet Techniczny: 262
Wprowadza: EN 746-8:2000 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 746-8:2002