ULTRA NDT SKA

Dane adresowe

Przemysłowa 15
89-600 Chojnice
Polska
Telefon: 
+48 52 569 31 11
Telefon: 
+48 32 739 06 07
Fax: 
+48 52 396 42 08

Mówimy w językach

polski
english

Certyfikaty

Firma ULTRA-NDT S.C. oferuje szeroki zakres usług technicznych dla przemysłu. Wykonujemy: •badania konstruckji spawanych (zbiorników, mostów), •badania grubości powłok metodami elektromagnetycznymi (ACFM), •badania kotłów wysokociśnieniowych, •badania odlewów, odkuwek materiałów kompozytowych, •badania złączy spawanych, złączy zgrzewanych i złączy klejonych, •badania ultradźwiękowe, •badania nieniszczące, •badania niszczące, •badania stali, •badania spoin, •badania szczelności zbiorników i innych elementów, •badania szczelności podciśnieniowe vacuum, •inne badania NDT. Przygotowujemy procedury i instrukcje badawcze pod konkretne zlecenia. Oferujemy nadzory III stopnia: •nadzory nad badaniami NDT strony trzeciej, •nadzory oraz badania NDT na konstrukcjach "offshore", wykonywanymi zgodnie z NORSOK STANDARD M-101. Oferujemy również consulting oraz doradztwo w sprawach związanych z badaniami NDT.

Działalność firmy:

Producenci

 • Dla cementowni
 • Dla ciepłowni i elektrociepłowni
 • Dla cukrowni
 • Dla hutnictwa szkła
 • Dla koksowni
 • Dla ochrony środowiska
 • Dla spalarni
 • Dla suszarń
 • Dla cynkowni
 • Dla hutnictwa metali
 • Dla przemysłu chemicznego
 • Dla przemysłu materiałów ogniotrwałych
 • Dla przemysłu materiałów ceramicznych
 • Dla przemysłu papierniczego
 • Dla przemysłu petrochemicznego
 • Dla przemysłu wapienniczego
 • Dla zakładów obróbki cieplnej

Usługodawcy

 • Firmy remontowe
 • Firmy serwisowe
 • Szkolenia

Użytkownicy

 • Cementownie
 • Ciepłownie i elektrociepłownie
 • Cukrownie
 • Koksownie
 • Kotłownie
 • Spalarnie
 • Suszarnie
 • Cynkownie

« back