Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki

W dniu 01.04.2015 r. w Instytucie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca trwający od 6 lat Projekt "Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki". Projekt "Inteligentna koksownia..." jest wzorcowym przykładem współpracy sfery nauki i przemysłu. Projekt był realizowany z przemysłem i dla przemysłu, a przez to dla dobra polskiej gospodarki.

Unikalność Projektu "Inteligentna koksownia..." wyrażała się przede wszystkim w tym, że projekt był:

Unikatowy w powojennej historii, ukierunkowany na wsparcie koksowni
Przekrojowy tematycznie, podejmował wszystkie kluczowe dla koksowni tematy
Zgodny z tezami "zrównoważonego rozwoju" preferowanymi w UE
Realizowany zgodnie z myślą "od wiedzy teoretycznej do praktyki"
Realizowany przez 6 lat, w tym czasie przeprowadzono pełne cykle badawcze
Ukierunkowany na opracowanie nowych produktów, w jego wyniku powstało 11 wyjątkowych, innowacyjnych produktów skierowanych dla przemysłu

W konferencji ze strony Projektu udział wzięli:

Kierownik Projektu Aleksander Sobolewski, który zaprezentował zakres projektu oraz jego efekty, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Projektu Aleksander Karcz, który przedstawił ocenę poziomu naukowego wykonanych prac oraz Przewodniczący Zespołu Odbiorowego Andrzej Warzecha, który wypowiadał się o przydatności rezultatów projektu dla przemysłu koksowniczego.

W drugiej części konferencji, zaproszeni dziennikarze uzyskali odpowiedzi na swoje pytania.

Przedstawicielom prasy, telewizji i mediów elektronicznych serdecznie dziękujemy za przybycie i jesteśmy przekonani, że konferencja prasowa przybliżyła Państwu nasz projekt, a tym samym pozwoliła w rzetelny sposób przedstawić społeczeństwu jego unikalne wyniki.