II Konferencja "Odlewnictwo- Technologia- Praktyka- Ekologia" Instytutu Odlewnictwa z Krakowa.

W dniach od 7 do 9.10.2015 roku odbędzie się w Zakopanym II Konferencja "Odlewnictwo- Technologia- Praktyka- Ekologia" Instytutu Odlewnictwa z Krakowa. Zakres tematyczny Konferencji obejmuje:
- Stopy odlewnicze specjalnego przeznaczenia
- Niekonwencjonalne metody topienia i odlewania
- Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji
- Gospodarka materiałami odpadowymi
Nadrzędnym celem konferencji jest wymiana osiągnięć i doświadczeń w zakresie technologii odlewniczych oraz przedstawienie problemów związanych z wytwarzaniem odlewów.
Zapraszamy przedstawicieli ośrodków naukowych, odlewni, odbiorców odlewów, producentów maszyn i urządzeń oraz materiałów dla odlewnictwa do zaprezentowania referatów związanych z tematyką konferencji.
Szczególnie zapraszamy do aktywnego udziału przedstawicieli odlewni i prezentowania swoich osiągnięć i problemów związanych z procesem produkcji.
więcej informacji nt. Konferencji pod: https://www.iod.krakow.pl

ZałącznikWielkość
Konfodlew.pdf1.01 MB