PN-EN 746-5:2003 Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -Część 5 Szczególne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do procesów cieplnych w kąpielach solnych

Zakres normy:
Określono szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń do obróbki cieplnej w kąpielach solnych. Ustalono listę zagrożeń, podano sposoby ich pomiarów, a także określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy obróbce cieplnej w kąpielach solnych
ISBN: 83-243-0863-6
Data zatwierdzenia: 2003-04-14
Data publikacji: 2003-06-30
Liczba stron: 25
grupa cenowa:M
Sektor:SHT
Komitet Techniczny: 262
Wprowadza: EN 746-5:2000 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 746-5:2002