Warunki publikacji

Strona dot. warunków publikacji

warunki publikacji

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne i przeglądowe nie publikowane wcześniej w innych czasopismach naukowych chyba, że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania.