Rada Naukowa

Strona dot. informacji o Radzie Naukowej

Rada Naukowa

prof. dr hab. inż. Jolanta BIEGAŃSKA
prof. dr hab. inż. Barbara BIAŁECKA
dr hab. inż. Emilia WOŁOWIEC-KORECKA
prof. dr hab. inż. Jan NADZIAKIEWICZ
prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ
prof. dr hab. inż. Wojciech SZKLINIARZ
prof. dr hab. inż. Mirosław CHOLEWA
prof. dr hab. inż. Marian KIELOCH