Informacja dla autorów

Strona z informacjami dla autorów

Informacja dla autorów

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne i przeglądowe nie publikowane wcześniej w innych czasopismach naukowych chyba, że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania.