Redakcja czasopisma

Strona dot. informacji o redakcji czasopisma

Redakcja czasopisma

Jacek Niesler - redaktor naczelny
Marzena Knichowiecka-Niesler - opracowanie graficzne i skład
Hildegarda Tyburczyk - redaktor statystyczny
Jacek Niesler - redaktor tematyczny
Agata Hołobut - redaktor językowy
Katarzyna Bem - redaktor językowy
Balbina Knichowiecka - redaktor językowy