Mediaplan

Strony dot. mediaplanu

Informacje ogólne

INFORMACJE O TYTULE

Dwumiesięcznik typu business to business prezentujący zagadnienia techniczne i technologiczne
dotyczące pieców przemysłowych i kotłów wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Czasopismo
poszerzające wiedzę inżynierską, przydatne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

GŁÓWNA GRUPA CZYTELNICZA
Kadra zarządzająca i inżynierska w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, budową,
wyposażeniem, przeglądami, remontami oraz eksploatacją pieców przemysłowych, kotłów energetycznych,