Ogólny wpływ bajek terapeutycznych na rozwój dziecka

Ogólny wpływ bajek terapeutycznych na rozwój dziecka

Bajkoterapia, czyli leczenie za pomocą bajek tak naprawdę znana jest od zarania dziejów. Dopiero jednak jakiś czas temu zaczęto rozumieć, jak duże ma znaczenie z psychologicznego punktu widzenia i stosować ją w leczeniu lęków oraz zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci. Bajka terapeutyczna stała się skutecznym narzędziem w redukowaniu dziecięcego stresu. Bruno Bettelheim, lekarz, który stworzył tę metodę wysunął w związku z nią kilka tez. Są to stwierdzenia na temat roli bajek w odniesieniu do ogólnego, prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Stanowiło to podstawę do jego badań. Po pierwsze, zwrócił on uwagę na to, że podstawą oddziaływania baśni na psychikę dziecka jest proces jego identyfikowania się z bohaterem pozytywnym. Kolejno podkreślił on, jak istotne jest to, że baśń konfrontuje dziecko bezpośrednio z jego wewnętrznymi problemami, pomagając dziecku w rozpoznawaniu tych trudności oraz radzeniu sobie z nimi. Według Bettelheima baśnie sprawiają dziecku przyjemność, dostarczając mu objaśnień dotyczących jego psychiki, przy tym samym wspierając rozwój dziecięcej osobowości. Baśnie pomagają też w odkrywaniu tożsamości dziecka, nadając sens jego życiu. Wspierają one dziecko w trudnościach związanych z jego psychologicznymi problemami dorastania i związanej z tym integracji osobowości. Tym samym zachęcają one każde dziecko do aktywnego rozwiązywania tych trudności. Wysuwając te tezy twórca bajkoterapii podkreślił, jak ważna jest to metoda dla prawidłowego funkcjonowania dziecka.

About the author