Podstawowe funkcje bajki

Podstawowe funkcje bajki

Wszystkie bajki, które tylko przedstawiamy najmłodszym mają zazwyczaj do spełnienia dwie funkcje. Pierwsza z nich to funkcja poznawcza, druga to funkcja wychowawcza. Jeśli chodzi o pierwszą z nich to przede wszystkim określa ona sposób, w jaki dziecko zapoznaje się intelektualnie, z treścią danej bajki. Czyli to, w jaki sposób ją przyswaja. Z kolei druga z tych funkcji ma za zadanie socjalizować dziecko na takim poziomie, aby powoli uzyskiwało ono zdolność do prawidłowego funkcjonowania w grupie, najpierw w węższej, a później w całym społeczeństwie. Obie te funkcje więc mają za zadanie wpłynąć nie tylko na intelektualny rozwój dziecka. Bajki również bardzo dobrze bowiem wpływają na rozwój emocjonalny oraz społeczny naszego szkraba. Komuś może wydawać się, że tak naprawdę bajki nie są niczym ważnym, jednak będzie on wówczas w ogromnym błędzie. Podstawowe funkcje, które spełniają bajki, mają tak naprawdę ogromny wpływ na to, jak dzieci funkcjonują. I tylko od nas zależy, jakie bajki dzieciom będziemy przedstawiać, tak, aby mogły się one dalej rozwijać osobowościowo. Nie można na pewno zaniedbać tego, żeby bajka nie miała udziału w życiu naszego dziecka. Trzeba zawsze być w pełni przygotowanym na to, że nasze dziecko zażąda też od nas tego, aby zapoznawać je z kolejnymi, bardziej wymagającymi bajkami. A z tego oczywiście powinniśmy się bardzo cieszyć. Świadczyć to będzie tylko i wyłącznie o tym, że nasze dziecko szczególnie sprawnie przechodzi do kolejnego etapu w swoim rozwoju.

About the author